CBA w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Chodzi o fundusze unijne

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w czwartek, 16 czerwca, wkroczyli Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Sprawdzają, jak wydano pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kontrola jest przeprowadzana we wszystkich 16 urzędach marszałkowskich w Polsce.
Funkcjonariusze wkroczyli do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w czwartek po godzinie 10.

– Nie nazywałbym tego jednak wkroczeniem. Po prostu tego dnia rozpoczęła się kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Jest ona przeprowadzana nie tylko u nas, ale we wszystkich urzędach marszałkowskich na terenie kraju – mówi Bernard Antos, sekretarz województwa świętokrzyskiego.

Jak dodaje Bernard Antos, kontrola rozpoczęła się od Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, mieszczącego się przy ulicy Sienkiewicza 63. – Wcześniej jednak panowie z Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyszli do mnie i razem porozmawialiśmy na temat tego, jak wyglądać będzie ta kontrola. Przede wszystkim będzie dotyczyć Regionalnego Programu Operacyjnego [a więc tego, jak wydatkowano pieniądze pozyskane w ramach tego programu z Unii Europejskiej – przyp. red.]. Funkcjonariusze nie będą prowadzić przeszukiwania, tylko prosić o potrzebne dokumenty. Wszystkie, o które poproszą, od nas otrzymają. Nie mamy nic do ukrycia – zaznacza Bernard Antos. – Kontrola jest zaplanowana na okres trzech miesięcy – dodaje. Jak czytamy w komunikacie przysłanym do nas przez Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, „(…) 16 czerwca br. CBA rozpoczęło kontrole urzędów marszałkowskich na terenie całego kraju. (…) Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Łączna suma środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w tych latach wyniosła 17,3 mld euro. Szczególnemu badaniu CBA będą podlegać programy, w których beneficjentami są same urzędy marszałkowskie. Konkretnie CBA chodzi o te wielkie pieniądze z programów unijnych, które urząd marszałkowski przyznawał sam sobie, sam je realizował i później sam rozliczał. Kontrole CBA obejmują m.in. przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności (…) – czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Czytaj więcej: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/cba-w-urzedzie-marszalkowskim-w-kielcach-chodzi-o-fundusze-unijne,10117130/

Zadania detektywa

  • zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę służbowa
  • poszukiwanie przedmiotów skradzionych lub zagubionych
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
  • zbieranie informacji dotyczącej zdolności płatniczej
  • wykrywanie sprawców kradzieży w miejscu pracy
  • ustalanie okoliczności przestępstw

Detektyw

Profesja detektywa łączy w sobie umiejętności szeregu różnych dziedzin. Każdy profesjonalny detektyw powinien posiadać umiejętność spostrzegania, kojarzenia, analizy i stawiania hipotez, dyplomacji, docierania do miejsc, gdzie można uzyskać informacje. To zawód, wymagający mobilności, a biuro detektywistyczne jest tylko pomocniczym miejscem pracy.

Zakres usług detektywa uzależniony jest od potrzeb zleceniodawcy. Koszty zlecenia każdorazowo negocjuje się z Klientem i uzależnione są od szczegółów konkretnej sprawy.

Nasze biuro detektywistyczne z siedzibą w Kielcach działa na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych - nr D-050/2003.