Odzyskiwanie danych

Informatyka śledcza jest gałęzią nauk sądowych, której celem jest dostarczanie cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw lub nadużyć. Odzyskiwanie danych jest kluczem do wyjaśnienia wielu skomplikowanych spraw.

Do najczęstszych przypadków zastosowania informatyki śledczej w Polsce należą kradzieże danych przez zwalnianych lub nielojalnych pracowników oraz sabotaż (usuwanie lub kradzież danych firm lub instytucji publicznych mające na celu m.in. osłabienie ich pozycji konkurencyjnej lub pozyskanie know how).
Usługi z zakresu informatyki śledczej i odzyskiwania danych są kluczem do wyjaśnienia wielu skomplikowanych spraw.

Oferujemy Państwu:

 • badanie i odczytywanie zawartości komputerowych dysków twardych (gadu-gadu, strony www, fotografii cyfrowych)
 • odzyskiwanie usuniętych danych z dysków twardych i innych nośników cyfrowych
 • odczytywanie zawartości cyfrowej kart SIM i pamięci telefonów komórkowych
 • weryfikację autentyczności nośników dźwięku i obrazu

Jesteśmy w stanie Ci pomóc:

 • skutecznie – profesjonalna ekspertyza zatrudnionych u nas biegłych sądowych będzie dowodem nie do podważenia
 • dyskretnie – by nielojalny pracownik się nie zorientował
 • sprawnie – bez zaburzenia ciągłości pracy firmy

Współpraca z osobami wyspecjalizowanymi w swojej dziedzinie umożliwia realizację wielu skomplikowanych zadań.

DYSKRETNIE SPRAWNIE SKUTECZNIE !!!

Zadania detektywa

 • zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę służbowa
 • poszukiwanie przedmiotów skradzionych lub zagubionych
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
 • zbieranie informacji dotyczącej zdolności płatniczej
 • wykrywanie sprawców kradzieży w miejscu pracy
 • ustalanie okoliczności przestępstw

Detektyw

Profesja detektywa łączy w sobie umiejętności szeregu różnych dziedzin. Każdy profesjonalny detektyw powinien posiadać umiejętność spostrzegania, kojarzenia, analizy i stawiania hipotez, dyplomacji, docierania do miejsc, gdzie można uzyskać informacje. To zawód, wymagający mobilności, a biuro detektywistyczne jest tylko pomocniczym miejscem pracy.

Zakres usług detektywa uzależniony jest od potrzeb zleceniodawcy. Koszty zlecenia każdorazowo negocjuje się z Klientem i uzależnione są od szczegółów konkretnej sprawy.

Nasze biuro detektywistyczne z siedzibą w Kielcach działa na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych - nr D-050/2003.