Sprawy cywilne

Postępowanie cywilne obejmuje tzw. sprawy cywilne, czyli sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych.
Wachlarz świadczonych usług w zakresie spraw cywilnych to m.in.:

 • zbieranie dowodów do spraw alimentacyjnych i opiekuńczych
 • pomoc, doradztwo i konsultacje prawne
 • poszukiwanie osób ukrywających się
 • dokumentacja przypadków mobbingu
 • wykrywanie sprawców szantażu
 • poszukiwanie ukrytego majątku
 • kontrola wiarygodności osób
 • obserwacja osób i miejsc
 • kontrole środowiskowe

Zajmujemy się również zbieraniem materiału dowodowego na potrzeby toczącej się sprawy rozwodowej poprzez:

 • ustalenie kontaktów towarzyskich i zawodowych obserwowanej osoby
 • ustalenie i kontrole miejsca zameldowania
 • ustalenie rozkładu dnia osoby

Nasi specjaliści powierzone zlecenie realizują z zachowaniem pełnej dyskrecji.
Z przeprowadzonych przez nas czynności otrzymacie Państwo raport z dokumentacją fotograficzną oraz zapisem video.

Powierz swoje sprawy DYSKRETNYM osobom !!!

Zadania detektywa

 • zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę służbowa
 • poszukiwanie przedmiotów skradzionych lub zagubionych
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
 • zbieranie informacji dotyczącej zdolności płatniczej
 • wykrywanie sprawców kradzieży w miejscu pracy
 • ustalanie okoliczności przestępstw

Detektyw

Profesja detektywa łączy w sobie umiejętności szeregu różnych dziedzin. Każdy profesjonalny detektyw powinien posiadać umiejętność spostrzegania, kojarzenia, analizy i stawiania hipotez, dyplomacji, docierania do miejsc, gdzie można uzyskać informacje. To zawód, wymagający mobilności, a biuro detektywistyczne jest tylko pomocniczym miejscem pracy.

Zakres usług detektywa uzależniony jest od potrzeb zleceniodawcy. Koszty zlecenia każdorazowo negocjuje się z Klientem i uzależnione są od szczegółów konkretnej sprawy.

Nasze biuro detektywistyczne z siedzibą w Kielcach działa na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych - nr D-050/2003.