Usługi specjalne

Usługi specjalne oferowane przez naszą Agencję Detektywistyczną, to m.in.:

 • kryminalistyczne ekspertyzy z dziedziny mechanoskopii
 • usługi w zakresie videofilmowania i fotografii cyfrowej
 • daktyloskopijna i fonoskopijna identyfikacja osoby
 • diagnostyka DNA (m.in.: ustalanie ojcostwa)
 • badania genetyczne dowodów rzeczowych
 • monitorowanie za pomocą urządzeń GPS
 • ocena wiarygodności dokumentów
 • badanie legalności pojazdów
 • ekspertyzy grafologiczne

Po rzetelnej analizie zaistniałych zdarzeń dokonujemy ich weryfikacji.
Opinie ekspertów zmierzają bezpośrednio do potwierdzenia lub zaprzeczenia faktom popełnienia przestępstwa.
Ułatwiają dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych i finansowych.

ZAPRASZAMY do współpracy !!!

Zadania detektywa

 • zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę służbowa
 • poszukiwanie przedmiotów skradzionych lub zagubionych
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
 • zbieranie informacji dotyczącej zdolności płatniczej
 • wykrywanie sprawców kradzieży w miejscu pracy
 • ustalanie okoliczności przestępstw

Detektyw

Profesja detektywa łączy w sobie umiejętności szeregu różnych dziedzin. Każdy profesjonalny detektyw powinien posiadać umiejętność spostrzegania, kojarzenia, analizy i stawiania hipotez, dyplomacji, docierania do miejsc, gdzie można uzyskać informacje. To zawód, wymagający mobilności, a biuro detektywistyczne jest tylko pomocniczym miejscem pracy.

Zakres usług detektywa uzależniony jest od potrzeb zleceniodawcy. Koszty zlecenia każdorazowo negocjuje się z Klientem i uzależnione są od szczegółów konkretnej sprawy.

Nasze biuro detektywistyczne z siedzibą w Kielcach działa na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych - nr D-050/2003.